Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
toelating

Toelating tot het Speciaal Basisonderwijs (SBO)

(vanaf augustus 2014)

Tot 2014 konden leerlingen alleen gebruik maken van het SBO als er een beschikking door PCL (permanente commissie leerlingenzorg) was afgegeven.
Vanaf augustus 2014 is de beschikking voor het speciaal basisonderwijs vervangen door een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

In ons samenwerkingsverband wordt de TLV vanuit de kerntriade geïnitieerd.
Ouders-leerling-leerkracht kijken samen waar het beste kan worden voorzien in de onderwijsbehoefte van de leerling. Ligt de oplossing niet op de eigen school, dan kan gekeken worden naar andere scholen. Als er richting speciaal (basis) onderwijs wordt gedacht, dan kunnen ouders en school contact opnemen met het S(B)O. Zij gaan dan samen met de verwijzende school en ouders de TLV opstellen.
In de TLV wordt gesproken van een ondersteuningsarrangement. Hierin kunnen ouders, verwijzende school en ontvangende s(b)o school de inhoud en de duur van de begeleiding vastleggen.
Het is aan de betrokken partijen om te kijken of er aanvullend orthopedagogisch advies en onderzoek nodig.

De vier locaties voor Speciaal Basis Onderwijs zijn:
De Klimboom
Het Kompas
Kompas-Zuid
dr. JP Heijeschool.
Er is één JRL groep (jonge risico leerlingen). Deze is gevestigd in de dr. JP Heijeschool.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl