Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
procedure na plaatsing

Prognose

De intake-procedure wordt afgesloten met een gesprek tussen de ouders, een afgevaardige van de intake-commissie en de leerkracht. Hierin wordt het beeld van het kind besproken en de aandachtspunten voor de eerste periode worden bepaald. De eerste periode na plaatsing geldt tevens als een observatieperiode. Er wordt eventueel aanvullend onderzoek gedaan door de psycholoog, intern begeleider, logopediste, (kinder)fysiotherapeute en de leerkracht. Indien wenselijk verricht de schoolarts medisch onderzoek.

Na ongeveer drie maanden vindt in de commissie van begeleiding een eerste evaluatie plaats. De conclusies hiervan worden door de leerkracht met de ouders besproken en er wordt een prognose opgesteld voor de rest van het eerste schooljaar. De vorige school van de leerling krijgt binnen het half jaar bericht hoe het met de leerling op onze school gaat.

Gedurende het verblijf op de speciale basisschool wordt de ontwikkeling van een leerling gevolgd door de begeleidingscommissie.

In die begeleidingscommissie zijn onder andere werkzaam:
de directeur van de SBO-school
de orthopedagoog
de intern begeleider
de schoolarts (indien gewenst)
de schoolmaatschappelijk werker (indien gewenst)
kindertherapeut (indien gewenst)