Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
schorsing en verwijdering
Het SOPOH bestuur heeft voor al haar scholen in overleg met de GMR beleid vastgesteld inzake schorsing en verwijdering. De school gaat slechts in uiterste noodzaak over tot schorsing en/of verwijdering. Dat wil zeggen in die gevallen waarin een leerling niet kan worden gehandhaafd in de les en/of de school omdat deze een gevaar vormt voor medeleerlingen, leerkrachten en/of zichzelf, of wanneer de school kan aantonen dat zij niet in de onderwijsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Klik op de link voor de inhoud van deze regeling.