Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
ouderraad

Ouderraad


De ouderraad (OR) stelt zich ten doel om in samenwerking met het personeel de ontwikkeling van de school te bevorderen, ondersteunende werkzaamheden voor de school te verrichten, festiviteiten mede te organiseren en de belangen van de ouders te behartigen bij de MR en de schoolleiding. Indien er nieuwe ouders voor de ouderraad nodig zijn, worden mogelijke kandidaten door de leden van de ouderraad benaderd.