Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
ouderhulp bij activiteiten

Ouderhulp bij activiteiten

 
Bij een aantal activiteiten kunnen wij niet zonder de hulp van ouders. Indien u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de OR of de leerkracht van uw kind. Het betreft onder meer de volgende activiteiten: schoolbibliotheek, kerstdiner (alleen de ouders van ‘nieuwe’ leerlingen), kermis, opbouw en afbreken schoolkamp, begeleiding schoolreis, sportdag, schoonmaakavond en diverse klusjes.