Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
belang van betrokkenheid

Het belang van betrokkenheid van de ouders


Opvoeding en onderwijs is een zaak van ouders en school gezamenlijk. Wij verwachten van de ouders dat zij betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kinderen. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.

Indien de ouders van een leerling zijn gescheiden, dan zullen wij beide ouders voorzien van alle informatie omtrent hun kind, mits er geen afspraken en regelingen met voogdij en/of raad voor de kinderbescherming zijn, die anders bepalen.