Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie


De inspectie van het onderwijs heeft de taak en de verantwoordelijkheid om scholen te controleren. Zij heeft een vast omschreven kader waarop scholen worden beoordeeld. In 2010 heeft de onderwijsinspectie ook onze school bezocht. Zij waren zeer tevreden over de ontwikkeling die de school de afgelopen 4 jaar heeft doorgemaakt. De uitstroom van leerlingen ligt bij de meeste leerlingen gelijk of boven het te verwachten niveau op basis van de leerlingengegevens. Ook het pedagogisch klimaat werd door de inspectie positief ervaren. De inspectie heeft op twee criteria verbeterpunten geformuleerd. Voor begrijpend lezen moeten wij ons aanbod uitbreiden om alle kerndoelen voor Nederlandse taal als doelstelling te kunnen bereiken. Vorig jaar zijn wij gestart met “Nieuwsbegrip”. De  inspectie adviseerde “Nieuwsbegrip XL” te gebruiken. Dan is aanbod voldoende om alle kerndoelen als doelstelling te kunnen bereiken. Het tweede verbeterpunt hadden wij al opgenomen in ons schoolplan. Dit betreft veiligheidsbeleid. De inspectie oordeelt dat leerlingen en personeel zich aantoonbaar veilig voelen op school, maar mist veiligheidsbeleid gericht op voorkomen en afhandelen van incidenten. Komend schooljaar gaan we niet alleen dit beleid op papier zetten. We gaan vooral onze kennis en handelenrepertoir vergroten middels teamscholing. De eerste twee studiedagen hebben veiligheidsbeleid op school als thema. Deze scholing wordt door een extern bureau verzorgd.

Via onderstaande link kunt u het volledige verslag van de inspectie bekijken.
Rapport onderwijsinspectie