Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
leerresultaten

Vooruitgang en leerlingbesprekingen

Wat leren de kinderen bij ons op school?


Op de dr. JP Heijeschool vinden wij het belangrijk ieder kind zoveel mogelijk naar vermogen te laten presteren. Niet ieder kind haalt hetzelfde eindniveau, dit kan (zeer) verschillend zijn.

Zijn de resultaten meetbaar?

Het is het duidelijkst om de resultaten van het onderwijs met cijfers zichtbaar te maken. Voor een aantal onderdelen van ons onderwijsaanbod, zoals de creatieve ontwikkeling, de sociale redzaamheid en de zelfstandigheid, is dit echter niet mogelijk. Dergelijke vaardigheden beoordelen we wel, maar niet in getallen; dezeworden beschreven in de verschillende rapportages over de leerlingen.

Natuurlijk zijn er genoeg onderwerpen van de schoolpraktijk die wel ‘zichtbaar’ te maken zijn. We denken daarbij onder andere aan: rekenen, lezen en spelling. We relateren de vorderingen van de leerlingen objectief door de prestaties bij de gestandaardiseerde tests, die tweemaal per jaar worden afgenomen, te vergelijken met de resultaten op deze tests van leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Met deze vergelijking kunnen we de achterstand in tijd uitdrukken (vb. leerling heeft een achterstand met technisch lezen van 1 jaar).

Na een eerste periode van ongeveer 8 weken stellen we van elke leerling een prognose op. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft aan welk resultaat we denken te halen aan het eind van het schooljaar en het tweede deel geeft een prognose voor het vervolgonderwijs. De prognose vormt dan het einddoel waarnaar we gaan streven en op basis waarvan we de leerlijnen voor deze leerling gaan opstellen.

Wij zijn echter geen helderzienden en gedurende de schoolloopbaan kan er van alles gebeuren dat van invloed kan zijn op het functioneren van een kind. Op het moment dat wij merken, dat een prognose niet meer overeenkomt met de vorderingen van een leerling, dan vormt dat direct aanleiding tot een verdere analyse, een oudergesprek, verder onderzoek en eventueel het bijstellen van de prognose.
De vorderingen van de kleuters worden aan de hand van een ontwikkelingsvolgmodel bijgehouden en vastgelegd. Deze registratie is leidraad voor de oudergesprekken en geeft aanknopingspunten voor het onderwijsaanbod van het kind. Op de eerste ouderbijeenkomst in het schooljaar zal de leerkracht een toelichting geven op dit model.