Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
klimaat van de school

Omgaan met elkaar


Een van de meest wezenlijke kenmerken van ons onderwijs is de sfeer waarin het wordt gegeven: centraal staat de relatie tussen leerkrachten en leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 

De leerkracht biedt de leerlingen zoveel mogelijk duidelijkheid en zekerheid. Wij maken gebruik van een vaste dag- en weekindeling en van vaste spel- en leefregels. Dat betekent dat de leerlingen zo consequent mogelijk benaderd worden. 

Wij houden rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen. In de keuze en de aanbieding van de leerstof gaan we niet alleen uit van de moeilijkheden van een kind, maar juist van de mogelijkheden van elke leerling. Ook vinden wij de omgang van de leerlingen onderling van groot belang. Veel aandacht besteden we aan het op een positieve en plezierige wijze met elkaar omgaan en samenwerken. Natuurlijk wordt er ook wel eens gestraft. Maar wij richten ons meer op het belonen van positief gedrag. 

Wij werken collegiaal samen, overleggen regelmatig over de inhoud van ons onderwijs en allerlei praktische zaken. We vinden een open houding naar elkaar, naar de kinderen en naar de ouders een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. 

Het zijn uw kinderen die u aan ons toevertrouwt. Samenwerking met u is van belang om onze opvoedkundige en onderwijskundige doelen beter te kunnen bereiken. De sfeer op school en de omgang met elkaar wordt positief beïnvloed door gezamenlijke activiteiten als podium, schoolkamp, projectweken en festiviteiten.