Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
schoolgids

Onder schoolgids vind u pagina's met informatie over


**speciaal basisonderwijs (toelating, plaatsing, procedure, vervoer)

**de school (waar we voor staan, klimaat, resultaten, evaluatie)

**vakanties en vrije dagen

**begeleiding (schoolarts, orthopedagoog, maatschappelijk werk, fysiotherapie)

**ouders/verzorgers (betrokkenheid, MR. ouderhulp, ouderraad, contactpersoon, leergeld)

**inspectie