Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
begeleiding

De begeleiding

 
De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. Indien een kind extra begeleiding nodig heeft, kunnen we een beroep doen op een van de begeleiders. Gezien de tijd is de ruimte beperkt en zal regelmatig door teamleden bekeken worden wat het effect is van extra begeleiding. Behalve de inzet van de extra begeleider is dit effect ook afhankelijk van de leerling en de medewerking van de ouders/verzorgers. Regelmatig zal er dan ook een soort urgentielijst worden opgemaakt aan de hand waarvan extra begeleiding wordt gegeven.