Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
groep Wilbert

Klik voor het laatste nieuws uit groep Wilbert.

De midden-bovenbouw 2 groep bestaat uit 14 kinderen en is te vinden in het laatste lokaal op de tweede verdieping.

Bepaalde vakken worden dagelijks aangeboden. Rekenen, lezen, taal en spelling zijn dagelijkse praktijk. Behalve werken met leerboek en/of het werkschrift wordt ook de computer gebruikt bij het onderwijs. Op de computer wordt gewerkt met het programma Ambrasoft, waarvan het aansluitend lesmateriaal op het gebied van rekenen wordt ingezet. Ook de digitale oefeningen van Taalverhaal, het schrijven van teksten of werken ze aan de spreekbeurt wordt met de computer gedaan. Ieder kind houdt dit jaar twee keer een spreekbeurt over een eigen gekozen onderwerp, waarbij een (PowerPoint)presentatie op het digibord wordt gegeven.

Schrijven is een vak dat geoefend wordt via de methode Schrijven in de Basisschool.

De wereldoriënterende vakken als geschiedenis, natuuronderwijs en aardrijkskunde worden aangeboden middels projecten of de methodes Geobas en Speurtocht.

Twee maal per week, op donderdag en vrijdag, geeft juf Anoek gym.

Elke lesdag start met werken aan opdrachten, afmaken van werkjes en tutorlezen.

De leerlingen krijgen op de dr. JP Heijeschool huiswerk. U bent hierover tijdens de algemene ouderavond en via Digiduif (mail) geïnformeerd. Dit huiswerk bestaat uit het thuis op de computer lezen van de Nieuwsbegrip tekst en het maken van woordenschat opdrachten. Ook het voorbereiden van de spreekbeurten is grotendeels huiswerk.

Eenmaal in de twee weken worden op woensdag leesboeken geleend bij de openbare bibliotheek.

Engels komt aan de orde op het digibord met de methode Groove Me.

Extra ondersteuning en aandacht voor taal, lezen of rekenen wordt geboden door juf Monique, die onder andere Ralfi lezers begeleidt.

Om uw kind te kunnen begeleiden is contact tussen u en mij belangrijk. U kunt mij voor half 9 of na 3 uur, woensdag na half 1, bereiken voor het maken van een afspraak.