Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
groep Elise-Mariëlle
Klik voor het laatste nieuws uit groep Elise-Mariëlle.

De JRL1-groep staat voor Jonge-Risico-Leerlingen.
De kinderen in deze groep zijn 4-5-6-7 jarige kleuters.

Op jonge leeftijd is bij deze kinderen een ontwikkelingsachterstand geconstateerd, waardoor ze niet in het reguliere onderwijs kunnen meekomen of starten.
Soms is er al een diagnose. Bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, een taalachterstand of een algehele ontwikkelingsachterstand. De periode in de JRL-groep is een observatieperiode.
Gedurende deze 1, 2 of 3 leerjaren besluiten we met de ouders, orthopedagoog, leerkracht, zorgcoördinator en andere betrokken deskundigen wat de beste plek is voor het kind. Dat kan een vervolg zijn op de dr. JP Heijeschool, maar doorverwijzen naar een andere vorm van onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.

De JRL-groep bestaat uit maximaal 12 kinderen. De kinderen gaan 5 dagen per week naar school, woensdag is een halve dag We eten ons middageten allemaal op school. Kleuters hebben een aantal vrijdagen geen school, deze vrije vrijdagen kunt u terugvinden op de schooljaarkalender.

Op maandag t/m woensdag werkt juf Cynthia, de onderwijsassistent, in de JRL1-groep. Op donderdag en vrijdag ondersteunt juf Kim deze klas.

Hoe ziet een dag in de JRL1-groep eruit?
Om 8.30 uur komen de kinderen via de centrale ingang de school binnen lopen.
De kinderen hangen zelf hun jas op, pakken zelf hun tas uit, doen zelf hun pauzehap in de bovenste twee bakken en het middageten in de onderste twee bakken bij het aanrecht.
Elk kind heeft een heen-en-weer-schrift waarin de leerkracht en de ouders belangrijke zaken opschrijven.
Een aantal kinderen komen met de taxi naar school, waardoor het prettig is om het heen-en-weer-schrift dagelijks te gebruiken. De kinderen mogen tijdens de inloop even spelen en om 8.45 uur begint de les.

De dag begint in de kring. Mogelijke kringactiviteiten zijn: kringgesprek, prentenboeken, voorlezen, liedjes, versjes, taalactiviteiten zoals rijmen, tegenstellingen, geheugenspelletjes, letteractiviteiten, tel -en rekenactiviteiten, voorbereidend schrijven, uitleg van ontwikkelingsmaterialen, leefstijl, schooltelevisie, etc. 
Na de kring spelen we een half uurtje buiten.
Daarna eten we een pauzehap en gaan we zelfstandig werken.
's Morgens krijgt elk kind een weektaak of taak. Na het afronden van de weektaak of taak mogen de kinderen zelf een activiteit op het kiesbord kiezen. ’s Middags mogen de kinderen zelf een activiteit kiezen op het kiesbord. We werken met een weektaak ter voorbereiding op het werken met een dagtaak in de volgende groepen. Na het werken is er gym, een spelles in de gymzaal of buitenspel.
De kinderen krijgen 2 x per week gym van onze vakleerkracht gymnastiek.
Om 12 uur is het tijd voor het middageten. Het hulpje mag de schoolmelk uit de keuken halen.
Na het middageten is er nog een kringactiviteit, is er zelfstandig werken-spelen en gaan we nog een keer buitenspelen. Om 14.45 uur gaan de kinderen weer naar huis.

We hebben een digibord in de klas en twee kindercomputers.
Voor de activiteiten maken we gebruik van de methodes Begrijpend luisteren & woordenschat, Fonemisch bewustzijn, Gecijferd bewustzijn, Schrijven in de Basisschool, Schrijfdans, Leefstijl, Woordenstart en Moet je doen voor muziek, dans en drama.
In de klas hangen dagritmekaarten, waardoor de kinderen zien hoe de dag zal gaan verlopen.
We werken en spelen in een ruim en gezellig lokaal. Welkom bij ons in de groep!